ВЕЛИКДЕН - ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСТИНСКОТО СЕБЕ Истинският Християнски път е един вътрешен път. Това са събития, които трябва да се случат в нас самите..., 08. май. 2024 г. от 19:00 ч.

След няколко дни навсякъде ще празнуваме Великден, празникът на Възкресението.

Но кой е възкръснал на този ден? Логичният отговор е: естествено Иисус, който е бил разпънат на кръст преди 2000 години, погребан и след три дни отново е възкръснал. А можем ли да защитим това тълкование?

Може ли смъртното тяло на човека – да стане безсмъртно? Може ли нещо, което принципно е подчинено на скръбта и самото то създава скръбта, да се освободи завинаги от скръбта?

Наистина ли смъртното тяло на Иисус е възкръснало? А неговото възкръсване гаранция ли е за религиозно вярващите, че един ден те също ще възкръснат в смъртните си тела?

На всички тези въпроси, а също и на много други ще получите изчерпателен отговор.

Ако тази тема докосва сърцата ви, заповядайте на 08. 05. (сряда) от 19:00 ч. в гр. Силистра, бул. „Македония“ №92.

Вход свободен!

Адрес на събитието

СИЛИСТРА

бул. "Македония", №92

от 19:00 ч. до 20:30 ч.