ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА 11. май. 2024 г. от 11:00 ч.

Ако наблюдаваме процесите в съвременния свят, или просто се огледаме наоколо, няма ли да е твърде оптимистично да говорим за ренесанс на духовността?
Объркване и борба не са ли по-подходящи думи, с които да се опише сегашната ситуация? Да, така е. Но все още има развитие, което ни дава надежда. Надеждата ни се основава на променящите се условия в атмосферата на нашата планета, това означава, че до нас достигат различни космически лъчения.
С какво се характеризират тези лъчения? Как да реагираме правилно на тях? Какво се изисква от нас като хора в новонастъпилата Ера на Водолея? Това са част от въпросите, които бихме желали да разгледаме.

Заповядайте на публична лекция на 11-ти май (събота) от 11:00 часа в гр. Добрич, парк хотел „Изида“, ул. „Генерал Колев“ №49, конферентната зала на първия етаж.

Вход свободен.

Адрес на събитието

ДОБРИЧ

парк хотел Изида, ул. Генерал Колев 49, конферентна зала на етаж 1

от 11:00 ч. до 12:30 ч.