ПЕСЕННО-ДИСКУСИОННА СРЕЩА 04. юни. 2024 г. от 19:00 ч.


От името на Духовната школа на Златния Розенкройц каним приятели и гости в нашия Градски център „София“ на Песенно-дискусионна среща на 04-ти юни (вторник), от 19:00 часа.

Адрес: гр. София - ул. „Георг Вашингтон“ № 19, 2 етаж, вход от ул.“Екзарх Йосиф“

Вход свободен!

Адрес на събитието

СОФИЯ

ул. "Георг Вашингтон" №19

от 19:00 ч. до 20:30 ч.