ПУЛСЪТ НА ЗЕМЯТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ 11. май. 2024 г. от 11:00 ч.


Ерата на Водолея повишава честота на трептене на сърцето на земята. Нейният импулс разтърсва света, за да ни пробуди. Силата на този импулс нараства и упражнява все по-голямо въздействие върху цялото човечество. Защото импулсът на Водолея активира петия етер – огнения или електрическия етер, който произлиза от нарастващата вибрационна честота на сърцето на земята.

Всеки трябва да реагира на него, било то позитивно или негативно. Така че какво ще се случи с нашата планета в близко бъдеще, зависи изцяло от нашата реакция.

Приятели, ако темата ви интересува, от името на Школата на Златния розенкройц, ви каним на среща-разговор на тема „Пулсът на Земята в Ерата на Водолея“, на 11.05.2024 г. (събота) от 11:00 часа, в Ловеч, ул. "Търговска" 51, хотел "Президиум Палас", конферентна зала.


Вход свободен!

Адрес на събитието

ЛОВЕЧ

ул. "Търговска" 51, хотел "Президиум Палас", конферентна зала

от 11:00 ч. до 12:30 ч.