МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН” 05. септември. 2021 г.

Един опит да изследваме в дълбочина произведението на Лао Дзъ "Дао Дъ Дзин" от гностична гледна точка.


“Ако Дао бъде изказано с думи, То не би било вечното Дао.
Ако Името бъде изречено, То не би било вечното име.
Като небитие може да се каже, че То е основата на всеоткровението.
Като битие, То е майката на всички неща.
Затова, ако сърцето е постоянно “пусто”, т.е. свободно от всички земни стремежи и желания,
човек е способен да види мистерията на духовната същност на Дао.
Ако сърцето е постоянно “напълнено”, т.е. ако то е пълно със земни желания и стремежи,
човек е способен да види само ограничените форми, имащи граници.
И битието и небитието произтичат от един и същ източник,
но са различни по своите цели и действия.
И двете са изпълнени с тайна и тази тайна е вратата към Живота.”
глава 1-ва от "Дао Дъ Дзин"

Заповядайте на 5-ти септември (неделя) 2021 г. от 10:00 часа
в хотел "Бистра и Галина", ул. „Хан Аспарух“ 8

Вход свободенСвързани събития

05 септември 2021 г. | Разград МЪДРОСТТА НА ЛАО ДЗЪ В „ДАО ДЪ ДЗИН”

Адрес на събитието

Русе,

в хотел "Бистра и Галина" ул. „Хан Аспарух“ 8, от 10:00 ч.,