ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 27. април. 2024 г. от 15:30 ч.

Между мъжа и жената съществуват съществени различия. Микрокосмосите им са с противоположна поляризация, което води до различия в изявите им.
И макар задачата им да е една и съща, те все пак играят различни роли при нейното изпълнение.

Универсалното учение казва, че мъжът и жената трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.

Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмосите обратно в Божествения свят.

Как се осъществява този процес на промяна и как си влияят един на друг?
Заповядайте на 27-ми април (събота), от 15:30 ч. в Търговище, Хотел 'Идол', ул. 'П. Р. Славейков' 27.

Вход свободен!

Адрес на събитието

ТЪРГОВИЩЕ

Хотел 'Идол', ул. 'П. Р. Славейков' 27

от 15:30 ч. до 17:30 ч.