Медуза откъс от книгата ЗЛАТНИЯТ РОЗЕНКРОЙЦ на Катароза де Петри

Ако познавате въздействието на закона за взаимовръзките и взаимоотношенията, тогава знаете, че чрез действието на този закон в диалектичните области цялото човечество представлява едно свързано единство. Диалектичното човечество образува един колектив, като сумата от неговото биологично състояние представлява същевременно и неговото съзнание.


Това всеобщо съзнание обгръща цялото земно кълбо като един облак, като една атмосфера. Всички хора принадлежат към нея и са едно с нея. Това тотално съзнание има два аспекта, които се намират в пълно съответствие с вида на човешката същност: един добър и един лош аспект.
В лошия си аспект това лице се хили като Медуза, като Сатана. В другия аспект то ни се показва като един възвишен Дух на светлината. Но и двата аспекта могат да се обозначат като Луцифер, изпълнен с величие и гняв.


В началото ученикът е предмет на активността на два свята – спомнете си в тази връзка за всички класически легенди. Той трябва да се освободи от хватката на природата, за да принадлежи със сигурност вечно на истинската Светлина. Древните посветени учители и техните ученици наричаха кризисния момент на освобождението от природата на смъртта – „да погледнеш образа на ужасяващата Медуза“. Те казваха: „Онзи който е видял лицето на Медуза, трябва да умре“.


Да погледнем в очите голямата истина за падналото си състояние, голямата истина за старата диалектична култура, продължаваща еони, и нейните резултати, означава абсолютното умиране на цялото същество на старата природа.Откъс от книгата ЗЛАТНИЯТ РОЗЕНКРОЙЦ на Катароза де Петри
 

Галерия