ЙОАН И ИИСУС Кой е Йоан и кой е Иисус?

Както знаете, възвишеното първоначално тяло вече не може да се изявява. То е изчезнало, защото едно етерно-материално тяло притежава свойството напълно да изчезва, когато не се захранва от едно астрално майчино поле. Първоначалният одушевяващ фактор, микрокосмосът, душата е станала бездейна и не може повече да се изявява. И Духът, който някога е породил това чудо, се е оттеглил.

Сега чрез един земен родилен процес се ражда една личност и се свързва с душата. Тази личност, разглеждана сама за себе си, е едно друго чудо на Божията любов. Но тя трябва да се разглежда във връзка с един план на аварийния порядък, чрез който падналият първоначален човек трябва отново да бъде доведен до живот. Затова земната личност, като временно явление, има призванието да спаси своята душа, своя микрокосмос от пленничеството и чрез себеотдаване, чрез ендуристичен стремеж да се разтвори в Другия, който отново трябва да живее. Затова за всички прозвучава зовът – да осъществят тази голяма спасителна работа и то във великата сила на първоначалната природа.

Вие знаете, че в началото на Евангелието се появяват два образа, за да провъзгласят на хората великата прекрасна цел на себеотдаването и да им дадат пример с живота си, а именно Йоан и Иисус, Йоан-Кръстител и Иисус Христос. Това са двама мъже, двама пророци и спасители, които ни показват на дело християнското учение за спасението, а именно неговото начало, неговото протичане и неговата чудна победа.

Йоан е природнороденият човек, който – точно като вас – е решил да върви по Пътя на великото освобождение и от сърце да приема всичките негови последици. Този човек принася най-голямата жертва, която човек може да принесе, а именно жертвата на самия себе си. Освен това той е наречен пророк и кръстител. Той възвестява единствения възможен път на освобождение за едно същество от аварийния порядък.
Тъй като той самият с живота си дава пример за този път, от него излиза една голяма сила. Защото чрез пречистване той отново се свързва с първоначалната, фундаменталната природа. Затова е в състояние да даде на другите от тази прекрасна сила. И по този начин той същевременно е и кръстител, предаващ сила. Защото нищо не действа така заразително и така вдъхновяващо за дела, както един човек, който прави каквото казва и живее така, както учи. Така Йоан стои пред нас като прототипа на истинския ученик на една Духовна школа.

Всички гностични Братства, които са изпълнявали своята работа от началото на нашето летоброене, настойчиво разясняваха, че появата на Иисус Христос в действителност е била само “привидна” и поради това неговата смърт на кръста е била невъзможна. С това те искат да кажат, че Иисус Христос не е бил природнородено същество и следователно още по-малко е можел да притежава една кристализирала личност от плът и кръв като обикновения човек. На нас ни е известно, че човекът-Йоан, когато принципно е изпълнил своята работа, естествено, дори природно необходимо, се разтваря в човека-Иисус.

Кой е тогава Господ Иисус? В известен смисъл той е същото същество, което се нарича Йоан-Кръстител. Защото, когато Йоан завърши своя път през пустинята, тогава в определен момент, в момента, в който е достигнал своя надир, достигнал е своята граница, той трябва да срещне Иисус на Йордан. Това означава, че в микрокосмоса на човека-Йоан отново се изявява Другият, първоначалният етерно-материален образ. Така че от този момент нататък в микрокосмоса има два образа: Йоан и Иисус, природнороденият и първоначалният.

Как е възможно това? Като служител на Светия Граал, Йоан ще пречисти напълно своето умствено мозъчно съзнание и своето астрално тяло и ще ги съгласува с Божествената природа. Тогава веднага след това в съответния микрокосмос се изявява Духът, зовът на Бащата. В сърцето Йоан вижда като в огледало лика на първоначалния.
В изумлението от тази среща първоначално възниква едно объркване. Иисус моли Йоан да го кръсти, докато всъщност би трябвало да бъде обратното. И вие бихте могли да попитате: “Защо Иисус трябва да бъде кръстен от Йоан?” Като отговор трябва да ви кажем, че в основата на това лежи една чудна мистерия. Другият, първоначалният, се изявява в осъществяващия ендура природен образ на Йоан, който напълно му се е отдал с думите: “Той, Другият трябва да расте, а аз трябва да се смалявам.” Разбира се, сега новородената душа на Йоан, която е станала Божествена душа и която е изявила в него Иисус, трябва да постави неговите Йоанови, родени от природата сили, в служба на Иисус Христос, за да гo направи годен да се изяви в съвършена жертва за човечеството.

Така Господ Иисус приема своя кръстен път в човека-Йоан, за да събуди отново за живот всичко в него, което векове наред е кристализирало в микрокосмоса и така да пречисти целия микрокосмос. Това наистина е историческо събитие, обаче не в един човек, а – слава богу – в много милиони хора, които са вървели по Пътя преди нас.
Така кръстната смърт на Иисус в Йоан става последната, най-последната жертва за Йоан, който дълго преди това вече е бил обезглавен в себеотдаване. И след това следва възкресението във вечния живот. Дано и вие така да срещнете Иисус Христос, за да Го последвате до славния край.

(гл.26 от книгата "Живото Слово" на Катароза де Петри) Линк към книгата

Галерия

Термини

Посетете речника ТУК