Необходимостта от астрално пречистване откъс от Алхимичната сватба на Християн Розенкройц, Езотеричен анализ от Ян ван Райкенборг

В далечното минало имаше един период, в който висшите духовни водачи на човечеството, обединени в Универсалното братство, направиха всичко възможно, за да помогнат при развитието на човешкото материално тяло. Човекът може да пие от чашата на живота само с един напълно съгласуван към този порядък материален организъм. Само тогава диалектичното жизнено поле може да се изживее и изпита напълно, и ограниченията на земния порядък могат да бъдат разкрити в пълен размер.
 

Вие притежавате едно такова материално тяло. Като индивид, а също и като част от една жизнена сфера, вие, заедно с много други като вас, сте изживели и изпитали живота толкова подробно, колкото е необходимо и възможно в това жизнено поле. Когато вие почти сте изпразнили тази чаша на живота, се явяват три възможности. Първо, може да се появи една психическа реакция, която подхранва едно желание за промяна, подобрение или усъвършенстване на живота; второ, една психическа реакция, която ви подтик­ва да се сбогувате с материалния живот и да го смените с едно съвсем друго жизнено състояние; и трето, необикновеното и понякога толкова сложно смесване на тези два психични рефлекса, последица от което се явява едно силно влечение към материалното и същевременно – могъщ копнеж за спасение от него. В това отношение вие може да различите във вашето жизнено поле три повече или по-малко стремящи се, ясно разграничаващи се човешки групи.
 

Първата група е отправена изключително към хоризонталната линия, към материални подобрения. Нейната цел е прогресът, подобряване на света и човечеството в културната, социалната и хуманната области. Това старание сигурно не може и не бива да бъде осъждано. Защото колкото и да е невъзможен един такъв напредък от гностична гледна точка, в действителност пречистването и себепознанието, които винаги съпровождат възвишените стремежи, са извънредно важни и необходими. И реално погледнато, в материалното жизнено поле съществуват много жизнени области, които се нуждаят от подобрение.
Втората група се оттегля напълно и се сбогува със света. Тези хора поставят принципно една ясна разграничителна линия между двете жизнени полета – полето на този свят и света на Духа. Според тях компромис или сливане на двете полета е невъзможно. От време на време тази втора група се появява много ярко в историята на човечеството – понякога гностично, понякога извънредно фанатично и екстремно. Помислете например за различните секти в наше време и в по-новата история, за живота на мнозина в манастири, както и за много силно изразеното в това отношение движение на манихеите.
Третата група следва златния среден път. Тя знае, че “Божието Царство не е от този свят”, че плът и кръв не могат да го наследят, но също така ясно съзнава дълбокия смисъл и на материалния живот. Тази група знае също, че основата на голямата промяна, на трансфигурацията, на новораждането от Вода и Дух трябва да бъде поставена тук, в този свят. Това е причината, поради която Гносисът се изявява постоянно в материалния живот, използва материални средства и пътища и желае да присъства между хората.
 

Без да се задържаме по-дълго на тези три психични реакции, ние питаме: „Откъде идват тези психически импулси, които определят състоянието на човека? Вие знаете отговора: от влеченията на плътта, от астралното тяло, от подсъзнанието, от сферата на желанията, от живота на чувствата, от психиката, от наследствените фактори и кармичните влияния. Вие познавате всички тези въздействия на вашето сегашно влечение и желание и можете да ги установите във всеки един момент.
Но познавате ли при това страстите на тялото и самото астрално тяло? Познавате ли ги толкова добре, колкото своето материално тяло?
Ние можем със сигурност да установим, че не познавате своето астрално тяло, че буквално не знаете нищо за неговото съществуване и че трябва да изучите първоначалните принципи за владеенето, за истинското управление и насочване на това тяло. Ние не желаем да ви обидим с тази констатация. Ние само разкриваме истинското ви състояние, а това е изключително важно. Защото вие трябва да познавате и владеете астралното си тяло толкова добре, колкото и физическото. Вие трябва да поддържате астрално си тяло също така грижливо, както и физическото. Затова Универсалното братство изрично подчертава тази необходимост.
 

Всяка сутрин вие почиствате и обличате вашето физическо тяло. Вие поддържате вашата коса, нокти, зъби. След това давате на тялото си необходимата храна и напитка. Вие знаете от какво то се нуждае и в определено време му осигурявате спокойствие. Ако имате болки, които не минават бързо, вие естествено предприемате нещо срещу тях. Какво ли не се прави за поддържането на тялото и телесната култура! Тези грижи дори достигат до абсурдни размери!
Но какво правите за ежедневното поддържане на вашето астрално тяло? Дори и мисълта за това ви е чужда. На вас никога няма да ви дойде наум да изцапате с кал и улични боклуци вашето така добре поддържано физическо тяло. Кучетата правят с удоволствие това от време на време. Защо? Защото животните не осъзнават напълно тялото си. Тяхното съзнание е само частично в тялото. Знаете ли, че по отношение на вашето астрално тяло вие сте точно като кучето? Ако вашето куче се върне мръсно вкъщи, вие веднага го отвеждате в банята. Но ако вие се върнете с изцапано астрално тяло, никой не го забелязва, дори вие самият, или може би – доста след това, когато вече е твърде късно.
 

Това е едно изключително опасно състояние! Докато сте зает с почистването на вашите нокти, за да имат добра форма и перфектен вид, в същото време може върху вашето астрално тяло да се изсипе цяла кола от нечистотии. Обикновено вие забелязвате това, когато вече е късно! Тази ситуация е твърде опасна, защото чрез астралното замърсяване се повреждат всичките четири тела на вашата личност. Както физическото, така и етерното, и менталното тяло вземат участие в нещастието на астралното тяло. Ако децата ви се върнат изцапани от игра, може би им държите една порицателна проповед, а не е изключено, астрално погледнато, в този момент вие самият да предс­тавлявате една още по-неприятна гледка.
 

Усещате ли колко голям е проблемът, който възниква от вашето незнание за тези неща? И така е с цялото човечество! Затова сега хората говорят толкова много за психиката, за психическа помощ и психиатри. Затова всички толкова много желаят да бъдат психологически изследвани. Думата „психика” не означава още нищо, защото под “психика” се разбира само това, което се крие зад видимия образ на човека и се намира под областта на съзнанието. И от това възниква една голяма опасност, защото от мозъците на многобройни шарлатани и престъпници са произлизали доста психични методи, които, под маската на науката, са пускани сред човечеството.
Всичко, от което се страхувате в живота, вашата тъга, страдание, нечуваните напрежения, всичко, което вършите, бива предизвикано от факта, че нямате познание за вашето астрално тяло, поради което не сте и в състояние да го владеете.

Представете си, че един човек извърши нещо твърде неразумно и безсмислено, като по този начин си причини големи неприятности, докато накрая попадне при психиатър. Последният, след като се опита да открие първопричините за това неразумно държание, ще внедри в психиката на пациента един противоположен мотив. След това ще предприеме опит да се унищожат последиците от неразумното му действие и да ги отстрани чрез „шокова терапия”, доколкото това е възможно. Но в случай, че това не помогне, заобикалящите го могат да бъдат тежко наранени от неговото поведение. Този човек може да причини болки на близките си, отчужден от всички останали.
Затова в една гностична духовна школа се прилага “психична терапия”, която наистина се различава напълно от всичко, което обикновено се разбира под това понятие. Да ви разясни всичко това и да ви свърже с него, и то чрез информацията, която се съдържа в Алхимичната сватба, е целта на тази книга.
 

Задачата на Духовната школа е да ви помогне да се научите да владеете вашето астрално тяло в освобождаващия смисъл на думата и в резултат на това да ви подари чисто щастие, а именно – неизразимото щастие на истинското оздравяване от всичко, което има за последица нещастия, болести и смърт. Алхимичната сватба на Християн Розенкройц ни дава едно съвършено описание на пътя към това непреходно щастие. Това е Пътят на спасението чрез действителното следване на Христос.
 

Глава 29 от книгата Алхимичната сватба на Християн Розенкройц Ян ван Райкенборг


 

Галерия