Името ми е ФОТОН По-известен съм във вид на светлина

Аз знам името ти, а ти моето? Когато се говори за светлината, е необходимо да го знаеш, защото това е моята специалност. Името ми е Фотон: понякога ме наричат също светлинна частица. Фотоните са енергийни кванти, които се освобождават при преминаване на електроните от по-висока към по-ниска орбита, по време на въртенето им около атома.

С тези думи описах също така и нашата задача: да осигурим въртенето на електроните около атомното ядро по определен начин. Наистина, ние поддържаме домакинството на атома. Заедно с електроните, ние фотоните сме най-важните елементарни частици във вселената. Без фотони, няма да има нито вселена, нито свят, нито човек, нито атом. Почти забравих да ти съобщя нашето фамилно име - електромагнитна сила, но ти може би вече си го научил.

Нашето семейство е едно от четирите семейства сили, които правят така, че светът да продължи да съществува. В атомното ядро работят две от тях: слабо и силно (или ядрено) взаимодействие, и две работят извън него: гравитационно и електромагнитно взаимодействие.

Не без гордост трябва да отбележа, че моето семейство е най-важно от всички. В книгата си "Какво Дарвин не би могъл да знае" Герит Тьоле великолепно описва нашата работа. Той твърди, че сътрудничеството между четирите сили може да бъде сравнено с изиграването на една пиеса. Двете атомни сили представляват кулисите. Те са важен, но пасивен елемент. Сцената съответства на гравитацията, която прави възможно представлението, но електромагнитната сила е тази, която прави шоуто.

Понякога може да ни сравните с пощенски раздавач, който доставя енергийни пратки (информация), макар и малко по-бързо от обикновения раздавач: фотоните се движат със скорост от 300 000 км/сек през вселената. И въпреки това, погледнато от перспективата на огромните разстояния, понякога пътуваме много дълго. Космическият телескоп Хъбъл показва съзвездия, от които светлината е пътувала с години. Те могат да бъдат сравнени с нещо като коледни картички от времето на египетските фараони.

По-известни сме във вид на светлина. Под светлина нямам предвид само видимата светлина с всичките й нюанси от червеното до синьото - това е само малка част от нея. Можем да направим сравнение например с различни скали. Има тонове, които лежат над или под прага на чуване. Ултравиолетовата светлина е невидима за хората, но въпреки това е светлина. Тя въздейства върху фоточувствителната плака. Вибрацията е по-висока от тази на видимата светлина. При още по-високи стойности на честотата говорим за рентгенови лъчи, и най-сетне - за гама-лъчение. Ако честотата намалява, вървим от синьото през червеното към инфрачервеното (топлинно излъчване).

Телевизионните вълни, както и късите и дълги радиовълни, имат дори по-ниска честота. Всичко това е наше дело. Човешките очи са един чудесен инструмент. Само пет или шест от моите братя или сестри, достигащи до окото, са достатъчни да накарат една нервна клетка да изпрати съобщение до мозъка. Ако човешкото око беше само десет пъти по-чувствително, всеки би могъл да вижда слабата светлина на цветовете като малки искри от светлина.

В моето семейство съществуват също така и виртуални фотони. Те сноват насам-натам между енергийното поле на нулевата точка и физическия свят. Те се сблъскват и биват погълнати от субатомни частици и преминават към по-високо енергийно състояние. Такъв фотон се нарича виртуален, защото не остава в нашия материален свят. Той се използва само за обмен на енергия.
Не само че всички електротехнически и електронни съоръжения работят с електромагнитни сили, но и всички структури и механизми в човешкото тяло действат на тази основа. Така, заедно с електроните, ние играем решаваща роля във взаимодействието между дух и тяло.

Нашето съществуване обаче не е изцяло светлина и слънце за човека. Електромагнитната сила е прекрасна възможност за човечеството, стига учените да не злоупотребяват с нея комерсиално. Тук имам предвид безконтролните телекомуникации с импулсни излъчвания. Такива радиации не съществуват в природата и енергийни пакети (от информация), излъчващи до 100 импулса в секунда за мобилните телефони, бомбардират вашите тела като куршуми, изстреляни от автомат. Имунната система излиза от строя. Аз не съм в състояние да направя нищо по този въпрос. За щастие визионерите алармират света по този въпрос: понякога четем, че някои от електромагнитните полета са всъщност най-големите замърсители и дори разрушители.

Най-важният елемент обаче е електромагнитната сила на Гносиса, светлинната сила от Първоначалното царство. Ако отворим съществото си за тази Светлинна сила, тя преминава изобилно през нашата микрокосмична система и нейните излъчвания пречистват дихателното поле от всичко несвещено и от всяка вътрешна дисхармония. Начинът, по който тази първоначална универсална Светлина действа, е същият, както при обикновените явления, но с тази разлика, че тя действа във и от друго измерение. Ефектът от тази духовна Светлина е една огромна милост, но той остава тайна, даже и за най-фините органи на човешкото възприятие. Само резултатите от нея могат да бъдат наблюдавани. Това е, което ние самите изживяваме.

За мен беше удоволствие да си поговорим и да ви разкрия сърцето си. В края на краищата, допреди век работехме в анонимност, защото никой не знаеше за нашето съществуване. Е, доставих своята пратка от светлинна сила, сега дългът ме зове. Братята и сестрите ми вече ме гледат строго.

©  сп.Пентаграм, бр.4, 2012 г.


 

Галерия