МИСТЕРИЯТА НА СЪРЦЕТО сп.Пентаграм бр.4/2008

Ако разгледаме особеностите на сърцето, ще разберем защо тъкмо този орган може да служи като инструмент на Божествената светлина. Сърцето е най-мощният мускул в човешкото тяло и не старее. То е създадено, за да изпълнява необикновената си функция от първия до последния дъх на човека.

   В неспирен ритъм на свиване и отпускане сърцето ни снабдява с енергия през целия ни живот. Енергия е ключовата дума на Воделея. Модерната физика казва: “Всичко е енергия!“ Дори твърдата, плътна форма в най-дълбоката си същност е чиста енергия, трептене, вибрация. Но това е енергия, която, образно казано, знае какво прави.

   Днес ние казваме – енергията е информация. Всички същества, неща и обекти могат да съществуват, само защото енергията представлява информация – от атома до клетката, от едноклетъчния организъм до милиардите галактически системи. Информацията е познание, знание, интелигентност, а в най-дълбоката си същност - мъдрост, дух.

   Клетките на сърцето притежават едно чудно свойство. Те могат да взаимодействат помежду си директно, без оглед на време и пространство. Всички останали клетки от тялото си взаимодействат посредством нервната система.
   Сърцето е генератор на енергия с по-висока вибрация – душевна енергия. То непрекъснато изпраща вълни с информация - енергия към всички части, органи и клетки от нашето тяло. Всяка телесна клетка, а те са 75 милиарда, сякаш се къпе в енергията на сърцето. И всяка сърдечна клетка, а те са милиони, притежава свой собствен ритъм. Другите клетки не притежават това свойство.

   Сърдечният ритъм наподобява оркестър с милиони оркестранти, които изпълняват симфония в абсолютна ритмична свързаност. По този начин мистерията на живота става доловима и може да бъде усетена. Сърдечният удар е много повече от едно пулсиращо движение. Той представлява енергийна мистерия, както на материално, така и на душевно ниво, чрез която чудесата на духа могат да се проявят без оглед на време и пространство. Сърцето ни е най-мощният и в същото време най-деликатен, тих посланик на божественото, скрито в нас като вечна духовна искра.

   Тази божествена жизнена сила , наричана още прана, вибрира дълбоко в сърцето ни и съществува навсякъде. Ето защо можем да кажем, че от всички органи , сърцето - също и като физически орган - притежава най-голяма съгласуваност с първоначалната жизнена енергия. И точно поради това то е най-подходящият инструмент, с чиято помощ божественият дух може да се изяви в човека.

   Електромагнитното поле на сърцето е пет хиляди пъти по-силно от това на мозъка. Сърцето ни е светлинен орган, пригоден да реагира на Божествената светлина, преодоляваща време и пространство. Затова в Школата казват: „С всеки удар на сърцето във вас се ражда Христос.“

   Сърцето ни е преобразувателят на вибрациите на Изначалната светлина. То бие приблизително сто хиляди пъти на ден. И за разлика от другите органи, него винаги можем да чуем. Това е важно послание – сърцето е символ на вечното присъствие на Божествената светлина в нас.

Галерия