НАСТРОЙВАНЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА Чрез правилна насоченост ние сме способни да се настроим към божествения свят и по този начин да влезем в резонанс с него

Животът ни е низ от безкрайни повторения. В Стария завет Еклесиаст въздъхва: Няма нищо ново под слънцето; всичко вече е било.

И така:

цикличното движение
приливите и отливите
дните и нощите
графиците и разписанията
въртенето на земята
вибрациите на струните на китарата
вибрациите въобще – повторения и повторения...

Основното състояние на всяка вибрация е състоянието, към което системата автоматично се завръща – едно състояние на покой, на равновесие. След като децата напуснат игралната площадка, всички люлки се установяват отново вертикално. Това автоматично възстановяване всъщност не е чак толкова автоматично, тъй като е подчинено на гравитацията. Така че в случая с люлките, земното притегляне може да бъде посочено като силата, която възстановява равновесието. Поради това е необходима и друга, различна сила, която отново да задвижи люлките. Ако детето е твърде малко, вероятно неговата майка ще даде начален тласък. Или ще издърпа седалката на люлката и ще я пусне отвисоко – така тя ще бъде задвижена от собствената си тежест. След това гравитацията ще осигури маховото движение. Фактът, че люлката ще продължи да се движи, е определен от инерцията на системата, предизвикана от масата на детето и седалката. Определена маса, на която е придадена скорост, притежава естественото свойство да продължи движението си със същата скорост, докато не й бъде попречено. Именно това свойство, стремежът за поддържане на придобитата скорост, физиците наричат инерция. Ако я нямаше силата на триенето, една система, приведена в движение, би продължила да вибрира непрестанно.
В действителност обаче винаги е налична сила на триене, поради което люлката в крайна сметка увисва в покой. Времето, от което се нуждае люлката, за да се залюлее веднъж нагоре и надолу, се нарича период. То се определя изцяло от взаимодействието между задвижващата сила и инерцията. Периодът се увеличава с нарастването на дължината на люлката и с намаляването на гравитацията.
След като майката привикне към ритъма на люлката, вече ще може да придава всеки следващ тласък и със затворени очи – тя напипва ритъма. Ако е способна съвсем естествено да засилва люлката със съответния ритъм, можем да говорим за резонанс. С правилно настройване на двата ритъма един към друг, поддържането на движението изисква възможно най-малко усилия. Можем да определим резонанса за идеална синхронизация. В случая тя е породена от будността на майката, тъй като люлката си има присъщ ритъм и не би могла да се нагажда към този на засилващия я човек.
Същото се случва и при познатия ни опит, при който единият от два камертона с еднаква височина бива ударен. Ако не е прекалено отдалечен от първия камертон, вторият също започва да трепти. Първият засилва втория, точно както майката прави с люлката. Крачката от природните закономерности до човешките е много малка. Помислете как тонът изгражда музиката. Точно като камертона, всяко човешко същество има специфична тонална височина или дължина на вълната за различните аспекти на своя Аз. И ако сме способни да докоснем тази височина на тона, ще ни е много лесно да осъществим ефективна комуникация, тъй като ще сме синхронизирани с другия. Ако настройката обаче не е правилна, нито високия глас, нито крясъците ще ни помогнат – точно както периодът не се променя, ако опитваме да отклоним люлката повече. Пример за дългосрочно синхронизиране са изразите: да изчакаш правилния психологически момент или да почакаш да му дойде времето. Точно както майката би могла да бутне седалката на люлката, само когато след едно полюшване детето се е върнало при нея, така периодично се появяват житейски ситуации, които могат да бъдат насочени към желаната посока, само при намеса от наша страна в точно определен момент.
Много измервателни уреди използват принципа на резонанса. В електроинженерството например се говори за електрически трептящ кръг, който се използва в радиоапаратите, които можем да настроим на вълните на определена радиостанция.
И така, в много отношения човешкото същество представлява фино настроен жив организъм, в който могат да бъдат регистрирани дори технически неизмерими качества, като например настроение или насоченост. И обратното – организмът понякога реагира и на технически сигнали, като например – излъчванията на антените на клетките за мобилна връзка. Въпреки, че ритъмът на люлката, тонът на звука или цветът на светлинния лъч могат да бъдат сетивно възприети и разпознати от съзнанието ни, това въобще не се отнася за по-голямата част от електромагнитните излъчвания. Видимата честотна лента всъщност е много малка част от електромагнитния спектър, чието въздействие можем да изпитаме. За всички излъчвания е вярно обаче, че проникват по различен начин във всяко отделно човешко същество и му въздействат различно, именно поради това, че всеки човек има своя специфична настройка. Все пак винаги ще има и психични съответствия между някои хора по отношение на определени аспекти на Аза им.
Имайки предвид тези разсъждения, вероятно бихме могли малко по-добре да си представим гностичните въздействия. Съвсем различна от всички видове чувствителност спрямо влиянията на природата на повторението (познатия ни свят), във всяко едно човешко същество има и една чувствителност, възприемчивост към влиянията на първоначалното жизнено поле – сферата на непрекъснатото развитие. Във всеки човек почива една светлинна частица, която може да вибрира с божествената светлина. Настройването към светлината е спонтанен процес за личността, която дълбоко в себе си осъзнава, че в тази природа звучи една и съща песен. Такова настройване получава личността, която физически изпитва състоянието на Еклесиаст и копнее по-силно от всякога за нещо ново – за една нова песен.
Новата песен е песен, която бива излъчена от вечността и бива – о, чудо! – възприета и осъзната от човешкото сърце, което толкова дълго време е било в плен.
 

сп. Пентаграм бр.2, 2013 г.

Галерия

Свързани статии

СЕДЕМТЕ ФОКУСА

СЕДЕМТЕ ФОКУСА

откъс от "Златният Розенкройц" на Катароза де Петри. "Онази част от човечеството, която съставлява подготвящото пътя Братство, е подразделена в седем групи. При това ние изхождаме от идеята, че седморният Логос на Земята излъчва седем групи с по седем лъча. Тези четиридесет и девет лъча или сили образуват заедно Светия дух, Свещения седморен дух или Седемте йерархии..."
САМО СВЕТЛИНАТА ОТРАЗЯВА СВЕТЛИНА

САМО СВЕТЛИНАТА ОТРАЗЯВА СВЕТЛИНА

Точно както светлината се превръща в тъмнина, ако няма обект, който да я отразява, съзнанието е несъзнателно, ако не изживява опитности...
Човешкият мозък - една чудна чаша

Човешкият мозък - една чудна чаша

Човешкият мозък може да се сравни с чаша. Тази чаша се пълни с определена субстанция - нашите мисли. ....
Затова внимавайте с какво пълните главите си, защото то определя живота ви!