Политика за Поверителност

Предоставените доброволно лични данни са необходими за контакт с Международната школа на Златния Розенкройц и осъществяване на качествено обслужване на потребителите на сайта.


Защитата на личните данни е от приоритетна важност за нас. Ние се ангажираме личните данни на потребителите да бъдат третирани по начин, който е в съответствие с настоящото законодателство и правилата за управление на качеството, допринасящи за осигуряване на защитено използване на Интернет.


Съгласно това, Международната школа на Златния Розенкройц се ангажира боравенето с данни на потребителите да е в съответствие с настоящите и ефективни законодателни разпоредби и вътрешните правила за управление на качеството.


Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица.


Данните се защитават  по всички възможни начини, особено от: 
неоторизиран достъп, разкриване, промяна, изтриване и унищожение по време на мрежова комуникация (онлайн управление на данните), както и в случаите на съхранение и съхраняване на данните (офлайн управление на данните).


Личните данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани за съответните задачи лица - чрез прилагане на контрол на достъпа на високо ниво.


Данните, записани в нашата база данни чрез регистрация, могат да бъдат анализирани в анонимна статистика за вътрешна употреба.


Потребителят изрично се съгласява, че неговите/нейните лични данни могат да се управляват, обработват и записват за горепосочените цели.


Потребителят декларира, че е информиран, че съгласието му за управление на данните може да бъде променено по всяко време, или оттеглено, и той /тя може да поиска коригиране, заличаване на личните данни, както и той /тя може да поиска информация за управление на данните.

Чрез формуляра по-долу, вие можете да изразите желание да:
• Получите информация и справка за личните данни, които съхраняваме за вас
• Да промените/ актуализирате данните
• Да заличите данните, които пазим за вас.

Или комбинация от тези действия (можете да отбележите повече от едно).

   
   

Моля, попълнете формуляра и изберете действие/действия, които желаете да предприемем относно личните ви данни.

* задължително
       
       
       
       
    Изберете действие    
   
                   
           
   
В рамките на 30 работни дни ще обработим и изпълним заявката ви от тази форма.
За справка:
Ще се свържем с вас на посочения имейл с актуалната информация в нашите регистри за вас в удобен за четене PDF формат.
За промяна на данните:
Ще ви изпратим потвърждение на посочения имейл със справка за актуализираните ви данни.
За заличаване на данните:
Ще ви изпратим потвърждение на посочения имейл, че сме ви заличили от регистрите си.

Данните се защитават по всички възможни начини, особено от:
неоторизиран достъп, разкриване, промяна, изтриване и унищожение по време на мрежова комуникация (онлайн управление на данните), както и в случаите на съхранение и съхраняване на данните (офлайн управление на данните).
Личните данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани за съответните задачи лица - чрез прилагане на контрол на достъпа на високо ниво.

Запазваме си правото да актуализираме политиката си за поверителност, така че тя да отразява по-точно и прозрачно комуникацията помежду ни. За всички допълнителни данни и нови цели за обработването им ще искаме изричното ви съгласие.