Център Стара Загора

няма постоянен адрес на събитията в град Стара Загора, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...
Имейл: lrcpublicwork@gmail.com

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Стара Загора

15 юни | Стара Загора ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Архив събития