Център Стара Загора

няма постоянен адрес на събитията в град Стара Загора, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Стара Загора

18 ноември | Стара Загора УЧЕНИЕТО НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - ВЕЧНОСТ И ВРЕМЕ Архив събития