Център Велико Търново

Няма постоянен адрес на събитията в град Габрово, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...


Имейл: lrc_velikotarnovo@abv.bg

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Велико Търново

27 октомври | Велико Търново ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ Архив събития