Център Велико Търново

Няма постоянен адрес на събитията в град Велико Търново, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...


Имейл: lrcpublicwork@gmail.com

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Велико Търново

17 юни | Велико Търново ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Архив събития