Център Велико Търново

Няма постоянен адрес на събитията в град Велико Търново, за повече информация вижте за конкретно събитие в този град...


Имейл: lrc_velikotarnovo@abv.bg

Центрове в други градове:

Предстоящо в център Велико Търново

08 октомври | Велико Търново МИСТЕРИЯТА НА ПОСВЕЩЕНИЕ НА ЗЛАТНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ Архив събития