Храмове, градски центрове и места за срещи

Храмовете в центровете са основните места за духовна работа на учениците в Школата на Златния Розенкройц. В тях те правят своите стъпки по Пътя, на базата на необходимата информация. Това става при редовно участие в срещите, с помощта на опита, получен от досега с духовната сила на светлината, в пряк контакт със съучениците. Важен аспект на духовния път е размисълът, като резултат от вътрешната и външната тишина.

Школата на Златния Розенкройц има ученици в 9 града в страната. В 4 от тях – София,  Бургас, Варна и Пловдив, има градски центрове с храмове, в които се провеждат лекции и учебни курсове за интересуващите се от учението и други обществени мероприятия. В останалите градове се провеждат предимно публични лекции по теми, разясняващи Универсалното учение и изявата му както в делото на великите учители и пратеници на човечеството, така и в хода на ежедневния живот на хората. В София градският център изпълнява ролята и на конферентен център. В него се провеждат ежемесечени национални конференции. За връзка с Школата на Златния Розенкройц : изпратете ни имейл

Центрове и Места за срещи

Тук са представени всички центрове и места за срещи в страната, където в момента се провеждат обществени мероприятия на Школата на Златния Розенкройц.

Кликнете върху иконата на Школата на Златния Розенкройц на картата и ще получите достъп до мястото на провеждане на събитието. Или кликнете върху името на мястото в списъка по-долу, за да отидете направо на събитията.

Ако - независимо от събитията - искате да погледнете нашите центрове и конферентни сайтове, вижте информацията по-долу.

Актуално

01 - 28 февруари | Среща за размисъл КОПНЕЖ ЗА СВЕТЛИНА 11 февруари | Бургас СВЕЩЕНОТО БЕЗПОКОЙСТВО 11 февруари | Казанлък ТАЙНАТА НА СЪНЯ 11 февруари | Велико Търново ТАЙНАТА НА СЪНЯ 12 февруари | Разград ТАЙНАТА НА СЪНЯ 12 февруари | Плевен ТАЙНАТА НА СЪНЯ 14 февруари | Пловдив УНИВЕРСАЛНОТО ЛЕКАРСТВО 15 февруари | Силистра ИЗБОРЪТ - СЪЩЕСТВУВАНЕ В МРАКА ИЛИ ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА 20 февруари | ОНЛАЙН СЪБИТИЕ УНИВЕРСАЛНОТО ЛЕКАРСТВО 21 февруари | София ДЪРВОТО НА ЖИВОТА 25 февруари | Бургас НОВАТА СВЕТЛИННА ДРЕХА 25 февруари | Кюстендил МИСТЕРИЯТА НА КОСМИЧЕСКИЯ ЕЗИК И ТАЙНАТА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО