СИЛАТА НА МИСЪЛТА И РЕЧТА Какво творим с нашите мисли и речта си?, 22. март. 2015 г.

Човекът е едно творческо същество. Първоначално то е трябвало да съдейства за осъществяването на прекрасния Божествен план.
Впоследствие обаче се е отделило от Бог и сега живее и твори в една ограничена област, за която се е вкопчил. Мислите и речта са творчески. Те създават творения от по-фин вид и затова ние не ги виждаме. Но дори и науката вече знае, че всяка мисъл има форма и дори се опитва да установи какво е теглото й. Какви творения обаче създаваме ние, които сме отделени от Бога. За това можем да съдим по резултатите във видимата област на живота, защото невидимото се отразява и във видимото.

Ако ви интересуват подобни идеи,
заповядайте тази неделя, 22.03.2015 г.
от 17:30 ч. в хотел Вега

Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега от 17:30,