АЛХИМИЯТА Как в рамките на един алхимичен процес човекът се одухотворява и достига съвършенство?, 07. юни. 2015 г.

Алхимията, известна като наука за превръщането на металите, в духовния си вариант е науката за превръщането на оловото (символизиращо природния човек) в злато (символизиращо Освещаващия Дух). Така в рамките на алхимичния процес човекът се одухотворява и достига съвършенство.

Заповядайте
Вход свободен

Адрес на събитието

хотел Железник, малка конферентна зала,

от 14:00 часа,

Стара Загора