СВОБОДАТА - БЛЯН ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 12. януари. 2016 г.

Адрес на събитието

ул. „Княз Борис І” № 73,

ЗАЛА 73, от 19:00 ч.,

София

Галерия