ИЗБОРЪТ - СЪЩЕСТВУВАНЕ В МРАКА ИЛИ ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА (лекция-презентация с последваща дискусия), 15. февруари. 2023 г.

Целият живот на човека е резултат от избора, който е правил в един или друг момент. Но колко често резултатът от нашия избор не ни харесва и тогава с целия спектър от негативни емоции и чувства се оправдаваме с вечното "Нямах избор!". Всъщност, винаги имаме избор – всеки ден можем да избираме дали да продължим да се лутаме в мъглата на илюзиите или да се вслушаме в зова на сърцето, откъдето един непрестанен копнеж към светлината и доброто ни насочва към верния път.
Но за правилния за нас избор се нуждаем и от знание. Още от зората на човечеството Универсалното учение съпътства човека и му предоставя цялото знание, от което се нуждае.

Във всички времена събуденият човек е заставал пред избора за двата пътя – пътят към живота и пътят към смъртта. Пътят на човека през света на диалектиката е един живот, който води към смъртта. Пътят на Ендура е пробуждането на Божествената същност в човека чрез едно доброволно "умиране", което води към нов живот. Всеки сам решава какъв избор да направи – дали да продължи съществуването в мрака на диалектиката или да избере живот в светлината.

Заповядайте на 15-ти февруари, сряда от 19:00 часа в "Дом на учителя", втори етаж, ул. "Д-р Петър Вичев" 23, гр. Силистра.
Вход свободен

Адрес на събитието

СИЛИСТРА,

Дом на учителя от 19:00 часа,

Галерия