ИЗБОРЪТ - СЪЩЕСТВУВАНЕ В МРАКА ИЛИ ЖИВОТ В СВЕТЛИНАТА (лекция-презентация с последваща дискусия), 21. януари. 2016 г.

Целият живот на човека е резултат от избора, който е правил в един или друг момент. Но колко често резултатът от нашия избор не ни харесва и тогава с целия спектър от негативни емоции и чувства се оправдаваме с вечното "Нямах избор!". Всъщност винаги имаме избор – всеки ден можем да избираме, дали да продължим да се лутаме в мъглата на илюзиите, с които щедро ни обгръща диалектиката или да се вслушаме в зова на сърцето, откъдето един непрестанен копнеж към светлината и доброто ни насочва към верния път. Но за правилния за нас избор се нуждаем и от знание. Още от зората на човечеството Универсалното учение съпътства човека и му предоставя цялото знание, от което се нуждае.


Заповядайте на 21-ви януари 2016 г. от 18:30 часа в Дом на учителя
Вход свободен

Адрес на събитието

СИЛИСТРА,

Дом на учителя от 18:30 часа,

Галерия