ШКОЛАТА НА ЗЛАТНИЯ РОЗЕНКРОЙЦ Духовната школа на Златния Розенкройц е наследник на катарите и последна брънка в Универсалната Братска верига, 10. януари. 2016 г.

Лекториум Розикруцианум е съвременна Гностична Духовна школа. Посланието й е насочено към хората от XX-XXI век, но същевременно, нейната традиция се корени дълбоко в миналото, тъй като Лекториум Розикруцианум е част от веригата Мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на Гностиците, Богомилите, Катарите и Класическите розенкройцери от XVII век.

Заповядайте на 10-ти януари (неделя) от 14:00 ч. в хотел „Железник”, малка конферентна зала, ет.2
Вход свободен!

Адрес на събитието

Малката конферентна зала, от 14:00 ч.,

хотел Железник,

Стара Загора