СЪЗНАНИЕ ЧРЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ Как се формира съзнанието ни? Среща за размисъл в храма, 15. март. 2016 г.Нашето съзнание е резултатът от нашето одушевяване.
Какво представлява душата ни?
От какво сме одушевени?
И с каква цел сме одушевени?

Вида, естеството на одушевяването ни определя и контролира живота ни.
Душата ни е петорна и се формира от:
  - кръвта или кръвния флуид
  - нервната система с нервния флуид
  - хормоналния флуид
  - змийския огън
  - и произтичащото от тях съзнание.

Заедно те определят нашето одушевяване.

Заповядайте на 15-ти март (вторник) от 18:30 часа в нашия център в гр. Бургас
Вход свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра