ЗЛАТНИТЕ ЛЪЧИ НА ЗАПАДА - РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 10. май. 2016 г.
„Животът иска да възвиси себе си, да се издигне на ново ниво, в нова вибрация, в ново поле. Човекът, докоснат от по-висока вибрация, е в състояние да се изкачи в едно поле, което превъзхожда обичайното диелектично поле. Тогава той се променя фундаментално.
 Процесът на духовно събуждане, възприеман като запалване на духовната искра в човешкото сърце – Розата, е свръхприроден процес на новораждане и нововъзстановяване на пръвоначалното божествено човешко същество.

Природно-роденото тяло не е крайната цел на творението. То е само инструмент, средство за осъществяване на друго раждане. Когато търсещата личност пожелае да неутрализира своя егоистичен инстинкт, преди да е нанесъл големи щети на тялото, тогава се освобождават други сили, ражда се ново състояние на съзнанието, което може да живее изключително от силата на Бог…“

Приятели,
каним ви на последната среща-презентация от поредицата „Универсалното учение – сила от една друга реалност“, на тема „Розенкройцерите – златните лъчи на Запада“.
Тя ще се проведе на 10 май, 2016 г., от 19.00 часа, в център „Феникс“.
Адресът е : гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Бисер“ №  7 ,сп. „Европейски съюз“  на метролиния 2  / ул. Бисер е срещу музея на „Земята и хората“/
Моля, заповядайте!

Адрес на събитието

кв. „Лозенец” ул. „Бисер” № 7,

от 19:00 ч.,

София

Галерия