БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 11. февруари. 2017 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 11-ти февруари (събота) 2017 г. от 12.30 часа в залата на читалище "Фар"
Входът е свободен


Намери Читалище ФАР на Google карта

Адрес на събитието

Бургас,

Читалище ФАР ул. Странджа № 20, от 12:30 ч.,

Галерия