ДУХОВНИЯТ ПЪТ НА ХУДОЖНИКА БОРИС ГЕОРГИЕВ 24. юни. 2017 г.

Разговор и презентация за гениалния български художник Борис Георгиев, следвал през целия си живот Пътя на сърцето. Вечният път е пътят навътре, към истинското Себе, "към най-вътрешната светиня";
пътят на завръщането, на реализацията на Бога вътре в нас и в такъв смисъл - на Себереализацията.

Заповядайте на  24-ти юни (събота) 2017 г. от 15:30 ч.

Вход свободен

Адрес на събитието

Галерия “Тракарт” - Археологически подлез. ,

от 15:30 ч.,

Пловдив