БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 22. април. 2017 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…
Богомилите предават своите духовни познания на катарите, а те - на розенкройцерите.
Когато говорим за розенкройцери, трябва да знаете, че има различни групи носещи това име, които се различават много в своите методи и учение. Духовната школа на Златния Розенкройц е пряк духовен наследник на катарите, следващата след тях брънка от Веригата на Универсалното Братство.

Заповядайте на 22-ри април (събота) 2017 г. от 10:30 часа в малката конферентна зала на х-л "Железник", гр.Стара Загора
Вход свободен

Адрес на събитието

хотел Железник, Малката конферентна зала,

от 10:30 часа,

Стара Загора