СЪЗНАНИЕ ЧРЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ Как се формира съзнанието ни? Среща за размисъл, 09. юли. 2017 г.Нашето съзнание е резултатът от нашето одушевяване.
Какво представлява душата ни?
От какво сме одушевени?
И с каква цел сме одушевени?

Вида, естеството на одушевяването ни определя и контролира живота ни.
Душата ни е петорна и се формира от:
  - кръвта или кръвния флуид
  - нервната система с нервния флуид
  - хормоналния флуид
  - змийския огън
  - и произтичащото от тях съзнание.

Заедно те определят нашето одушевяване.

Заповядайте на 9-ти юли (неделя) 2017 г. от 16:00 часа в “Парк хотел Централ”, гр. Сливен, ул. “Цар Освободител” № 6"
Входът е свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН,

“Парк хотел Централ”, ул. “Цар Освободител” № 6 от 16:00 часа,