Информационен курс ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ РОЗЕНКРОЙЦЕРИ, 08. април - 27. май. 2012 г.

Начало

08 Април 2012 г, Неделя, 16.00 ч.

Срещите ще се провеждат в 7 последователни недели по същото време.
 
Място на провеждане:  хотел Устра, ул. "Ген. Делов"1, в залата на втория етаж

Адрес на събитието

,

център Лекториум Розикруцианум - Кърджали

Подробно за центъра