Завръщането - звездният път на пробудените души презентация, последвана от дискусия, 11. ноември. 2017 г.

Днешният човек, който нарича себе си „венец на природата”, някога в правремената беше обитател на свръхприродата, на царството на Светлината. Мнозина днес страдат от един необясним копнеж по нещо изгубено. Много често те се чувстват чужденци в този свят и търсят пътя за завръщане в света на вечната хармония, справедливостта и любовта.

Има ли такъв път? Как може да бъде извървян?
Универсалното учение дава отговори на всички, които са готови да чуят.

Заповядайте на 11-ти ноември (събота) 2017 г. от 15:00 часа
Вход свободен

Свързани събития

12 ноември 2017 г. | Кърджали Завръщането - звездният път на пробудените души

Адрес на събитието

хотел Железник, Малката конферентна зала,

от 15:00 часа,

Стара Загора