БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ Връзката между богомили, катари и розенкройцери., 30. септември. 2018 г.

“Безсмъртна е душата на човека, ние сме искри, загубени в дълбоката земна прах, един лъч, заобиколен от плътна тъмнина… ”

От незапомнени времена дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства българския народ, отправяйки неговия дух отвъд природното ограничение на материята. Този копнеж намира синтезиран израз в богомилството - български културен феномен, станал по-късно основа за бъдещата реформация в Европа - Ренесанса, както и за възникването на много мистични и езотерични общества в Европа…

Заповядайте на 30-ти септември (неделя) 2018 г. от 14:00 часа
в гр.Хасково, Малка конферентна зала на хотел "Родопи", бул. "България" № 39
Входът е свободен

Свързани събития

23 септември 2018 г. | Габрово БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ 23 септември 2018 г. | Велико Търново БОГОМИЛИ, КАТАРИ И РОЗЕНКРОЙЦЕРИ

Адрес на събитието

Хасково,

Малка конферентна зала на хотел "Родопи", бул. "България" № 39, от 14:00 ч.,