ПАРАДОКСИТЕ В ДУХОВНИТЕ ТРАДИЦИИ 15. октомври. 2018 г.

Парадоксът е изява, в който се показват две различни нива. Едно ниво, обикновеното, е известно. Другото ниво, неизвестното, ни кани да разширим мисленето и възгледа ни за живота. Ето защо парадокси се използват в духовни традиции.

Заповядайте на 15-ти октомври (понеделник) 2018 г. от 19:00 часа в Център “Есенс”, ул. “6-ти септември” №37 (вътрешен двор)

Вход свободен

Адрес на събитието

СОФИЯ,

Център “Есенс”, ул. “6-ти септември” №37 (вътрешен двор), от 19:00 ч.,