КАКВО ТЪРСИМ И КАКВО НАМИРАМЕ? Презентация, 13. април. 2019 г.

Всички търсим. Би могло да се каже, че търсенето е причина за движението.
И ако се опитаме да разгледаме процеса, още на повърхността изниква въпросът – какво търсим? Макар че от една страна бихме могли да разграничим различни обекти на търсенето си, например: щастие, пълноценни взаимоотношения, материални блага, нематериални качества, контрол над това, което ни се случва и т.н., всичко това, все пак, е някакъв стремеж за развитие, за цялост.

Малко или много всеки търси целостта си, но тъй като сме различни, всеки – от своето състояние на съзнание – намира смисъл в различни цели и стремежи, които смята, че ще му донесат удовлетворение или някакво израстване.

Заповядайте на 13-ти април (събота) 2019 г. от 11:00 часа в читалище "Фар", ул. Странджа № 20

Вход свободен

Адрес на събитието

БУРГАС,

Читалище ФАР, ул. Странджа № 20, от 11:00 ч.,