ГРААЛЪТ - ЖИВАТА РЕАЛНОСТ 26. май. 2019 г.

Мнозина през вековете са търсили Граала - според историята съдът с кръвта на Иисус.
Какво обаче представлява Граалът и къде трябва да се търси?

Заповядайте на 26-ти май (неделя) 2019 г. от 10:00 часа в хотел Вега, ул. Александровска 48.
Вход свободен


Адрес на събитието

Русе,

хотел Вега, ул. Александровска 48, от 10:00 ч.,