ЧОВЕКЪТ - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА Според Универсалното учение човекът е нещо много повече от това, което виждаме с очите си.., 14. май. 2019 г.

Обикновено под понятието "човек" хората разбират физическото тяло, което е обитавано и се оживява от душата.
Но според Универсалното учение човекът е нещо много по-сложно. Той е един микрокосмос, който представлява едно кълбо с радиус 8-9 метра. Този микрокосмос, тази малка вселена има сложно устройство.
Заповядайте на 14-ти май (вторник) 2019 г. от 19:00 ч.
в нашия център в гр.Варна
Вход свободен

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 19:00 ч.,

Варна