ВОДОЛЕЙ – РЕНЕСАНС НА ДУХОВНОСТТА 26. октомври. 2019 г.

Излъчванията на Водолея стимулират развитието на определени качества.
Епохата на Водолея се свързва с:
   • Развитие на съзнанието
   • Дематериализация
   • Откритост и прозрачност
   • Братството и равенство
   • Автономия (не приемане на авторитети)

Водолеят е свързан с космичния огън: как ще реагираме на тези високи вибрации?

Приятели, заповядайте на 26-ти октомври (събота) 2019 г. от 15:00 часа, в нашия център в гр. Варна.

Адрес на събитието

ул. „Цар Симеон I-ви”, №27, втори етаж,

от 15:00 ч.,

Варна