ЖИВЕЕМ ЛИ СЪЗНАТЕЛНО - публична лекция в Габрово 22. септември. 2012 г.

Нашата цел - събуждане на Божественото ядро и начало на процеса на Трансфигурация - на фона на съвременната ситуация в света

Ние живеем във време, което ограбва жизненото ни пространство. Само в разстояние на няколко века животът ни бе подложен на невероятно ускорение. Поради глобализацията и Интернет ние сме разширили хоризонта си до  границите на физическия свят, но в същото време сме изгубили сигурността , която 20-ти век все още даваше на хората. Навсякъде по света обичайните структури се рушат, ценностите се променят. Навсякъде цари егоистичен и материалистичен начин на живот, който заплашва да унищожи планетата.
 Тези сигнали за всеобхватния дълбок поврат са характерни  за ерата на Водолея. С него са свързани нови космически влияния и нови жизнени задачи, които се поставят пред хората.
 Затова нашето време въпреки загубата на ценности и несигурността , носи със себе си и големи възможности. Прекрачването на досегашните пространствени граници отваря пред нас вратата на нов мироглед, ново разбиране за смисъла на живота и нови отговори на фундаменталните въпроси за човешкото битие:
 Какъв е произходът ни? Какъв е смисълът на нашия живот? Накъде отиваме?
 На тези въпроси ние искаме да отговорим в пет поредни лекции.
 Ще изхождаме от това, че човек е призван за съвсем друг живот, много по-различен от този, който води сега. За да го открием и осъществим, не е достатъчно само да достигнем до хоризонтите на нашия свят. Необходимо е да разчупим закономерностите на обикновения свят във вертикална посока. Става дума за дълбоко проникваща промяна на съзнанието и състояние, чрез което ще се изяви съвсем друг свят, заложен в нас като божествена искра, като духовно ядро. Този свят хората наричат Божествен, царство на Светлината, Небесно царство, Царство Божие. Ние го описваме  с понятия като вечност, съвършенство, статика и го свързваме с вечния мир и безсмъртието.
 Ние не го познаваме, но тъй като сме търсещи хора, усещаме вътрешно, че съществува, и че копнежа по него е единствения смисъл на живота ни. Огромният стремеж към сигурност, и страхът, който движи днес човечеството, същевременно  са и шанс. Този, който изостави всичко старо и познато, и реагира на разчупващите и обновяващи  излъчвания, движещи света, достига до съвсем ново съзнание, до ново жизнено състояние.
          Този аспект на човешкия живот се изразява чрез символите на Розенкройцерите. Хоризонталната линия на кръста символизира земния свят, а вертикалната линия божествения свят. На пресечната точка, там където Божественото и Земното се докосват, се намира Розата- божественото вечно ядро, скрито в човека, като семе, което ще покълне и разцъфти.
 Това семенце може да покълне по пътя на Душата - на развитие на съзнанието. Под път на Душата ние нямаме предвид религиозно развитие, за което не знаем нищо, нито накъде води, нито пък  можем да очакваме, че ще ни направи по-чувствителни или по-просветлени.
 Не, пътят на Розенкройцера е съвсем конкретен процес, който в наше време, чрез енергиите на Водолея бива стимулиран силно във всеки търсещ човек.
 Целта на процеса е Новораждането на Божествения човек в собственото същество. Етапи по пътя са: преодоляването на аз-центрираното  и материално съзнание, развитието на чистата душа, просветлено духовно съзнание и най-накрая достигане до ново жизнено състояние, в което Дух, Душа и Тяло са обединени и освободени от преходността на земния живот. Духовната школа на Златния Розенкройц нарича този път Трансфигурация.

Следва цикъл от пет лекции: Универсалното Учение. Пътят на Розенкройцерите.


 

Свързани събития

13 октомври 2012 г. | Габрово УНИВЕРСАЛНОТО УЧЕНИЕ. ПЪТЯТ НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ - цикъл лекции в Габрово

Адрес на събитието

Габрово,

МОЛ Габрово, зала "Чайна",

събота, 22.09.2012 от 16 часа, вход свободен!