ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА В СИЛОВОТО ПОЛЕ НА ДУХОВНАТА ШКОЛА 11. февруари. 2020 г.

Духовната школа, подобно на магнитно поле, има привличащо и отблъскващо действие. Това поле се поддържа от нарастващото желание за освобождение и старание на многобройните ученици, които вървят по Пътя. Като резултат, в силовото поле се вливат духовни потоци от Божествения свят.

Сам човек не е в състояние да поддържа това Силово поле, тъй като е принуден да задоволява нуждите на своя живот. Само група, в която съществува ясно насочване към Едната цел, може да поддържа постоянна и здрава връзка с Божествените сили.

Душевното единство, което е решаващо в Духовната школа, не възниква на основата на нашите характери, а се основава изключително на въздействието на Духовната искра и на Новата душа, която произлиза от нея.

Създаването на това ново жизнено поле е творчески процес, който може да се обобщи в седем фази. Те образуват седемте аспекта на силовото поле на Духовната школа, седемте етапа на Пътя на освобождението.

Във всяка фаза от своя път ученикът се свързва със следващия аспект на силовото поле. Той се опитва да го асимилира, да го преработи и да му даде израз в своя живот.

Приятели, седмата беседа от цикъла за Универсалното учение ще се проведе на 11 февруари 2020 г., вторник, от 19:00 часа, в зала „ЕСЕНС”, гр. София, ул. „6-ти септември” 37, /вътрешен двор/.

Адрес на събитието

СОФИЯ,

гр. София, ул. "6 септември" № 37, зала "Есенс", от 19:00 ч. /вътрешен двор/,