МИСЛЕНЕ И ЗДРАВЕ В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ Презентация, 19. ноември. 2022 г.

За земния човек здравето винаги е било от значение. Какво ли не прави, за да бъде здрав. За негово съжаление обаче, накрая пак умира. Какъв смисъл имат тези усилия?

Защо трябва да сме здрави?
Как мисленето и душата ни влияят на тялото ни?

В ерата на Водолея космическите излъчванията стават все по-силни и стимулират развитието на определени качества:
   • промяна на съзнанието
   • дематериализация
   • откритост и прозрачност
   • братство и равенство
   • автономия (неприемане на авторитети)

Но това ще се случи само ако реагираме позитивно на тези излъчвания. Иначе ще възникнат болести, които човечеството още не познава.

Заповядайте на 19-ти ноември (събота) 2022 г. от 10:00 часа, в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207.
Вход свободен

Адрес на събитието

Кърджали,

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207 от 10:00 ч,