ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 24. октомври. 2020 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват.Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 24-ти октомври (събота) 2020 г. от 11:00 часа в НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207.

Вход свободен

Свързани събития

24 октомври 2020 г. | Хасково ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Адрес на събитието

Кърджали,

НТС "Дом на Техниката" - ул."Булаир" №35, зала 207 от 11:00 ч,