ДВАТА ПОЛА - ЕДИНСТВОТО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ Каква е задачата на двата пола?, 20. март. 2021 г.

Задачата и на двата пола е една и съща. Разликата между тях идва единствено от противоположната поляризация на микрокосмосите, в които се изявяват. Двата пола трябва да работят заедно в този свят, за да задействат процесите на промяна в микрокосмоса, т.е. трансфигурацията.
Работейки в хармонично единство да извървят пътя на завръщането, за да върнат микрокосмоса обратно в Божествения свят.
Как се случва това на практика?


Заповядайте на 20-ти март (събота) 2021 г. от 13:00 часа в “Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 .
Вход свободен

Адрес на събитието

СЛИВЕН,

“Парк хотел Централ”, ул. "Цар Освободител" № 6 от 13:00 часа,