МАСКАРАДЪТ, СТРАНСТВАНЕТО НА ХОРАТА С МАСКИ. среща за размисъл - аудио запис, 01 - 31. юли. 2021 г.

Живеем в свят, в който всеки носи множество маски!
Но осъзнаваме ли всички свои маски?
Излъчванията на ерата на Водолея водят до демаскиране, до сваляне на всички маски. За да се случи това човек трябва да има твърда вяра в това, което се случва, защото то не е случайно. Трябва да се довери ...

На този линк (https://vimeo.com/569452465) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл