НОВ ЖИВОТ среща за размисъл - аудио запис, 01 - 30. септември. 2021 г.

Розенкройцерите казват, че съществува Светлина, по-ярка от слънцето и луната, Светлина, която осветява Всичко.
Тя се излъчва за всичко и всички, в една непрестанна активност.

По време на тази наша среща бихме искали да размишляваме върху тази Светлина. ...

На този линк (https://vimeo.com/595324103) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл