СВЕТЪТ: А СЕГА НАКЪДЕ? среща за размисъл - аудио запис, 01 - 30. ноември. 2021 г.

Светът се движи със спираща дъха скорост.
Войни, природни бедствия, климатични промени,
виждаме ги да минават пред очите ни.
Ние сме объркани, понякога гневни,
и упрекваме Всевишния, че позволява всичко това. ...

На този линк (https://vimeo.com/639193017) можете да чуете запис на словото на срещата за размисъл на дадената тема.

Адрес на събитието

АУДИО ЗАПИС,

,

Среща за размисъл