ФИЛОСОФИЯТА НА ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ - ДОБРИЯТ КРАЙ Цикъл от публични лекции с дискусии върху произведението на Ян ван Райкенборг “ЕГИПЕТСКИЯТ ПРАГНОСИС И НЕГОВИЯТ ЗОВ ВЪВ ВЕЧНОТО СЕГА”, 22. май. 2014 г.

Каним всички интересуващи се на шест беседи върху произведението на Ян ван Райкенборг “ЕГИПЕТСКИЯТ ПРАГНОСИС И НЕГОВИЯТ ЗОВ ВЪВ ВЕЧНОТО СЕГА”.

Тази книга е едно ръководство за този, който се разпознава като ученик на Хермес. Или по–точно: тя е една книга на живота. Една книга, която предлага помощта си за намирането на пътя към ядрото на микрокосмоса – Розата на сърцето. Тогава посредством Розата на сърцето може да бъде постигната връзката с фундаменталната природа, чрез което микрокосмосът отново да бъде възстановен в цялото си великолепие.

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕРМЕТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ
(на 17-ти април 2014 от 18:30 ч.)
Кое е истинско и действително? Корпус Херметикум. Ключът – истинският копнеж. Кой е Хермес? Херметическият начин на мислене.

2. ТАБУЛА СМАРАГДИНА
(на 24-ти април 2014 от 18:30 ч.)
Храмът-гробница на Християн Розенкройц. Истината. Както горе – така и долу. Човекът – едно двойствено същество. Същността на единството.

3. ПИМАНДЪР КАТО ВОДАЧ
(на 1-ви май 2014 от 18:30 ч.)
Хермес и Пимандър. Глава и сърце. Ограниченото мислене. Какво е Любов. Тишината на сърцето. Просветляващият копнеж.

4. ХЕРМЕТИЧЕСКАТА КОСМОЛОГИЯ
(на 8-ми май 2014 от 18:30 ч.)
Първоначалният световен порядък. Нарцис. Хермес и Мани. Дух и материя. Фундаменталната промяна.

5. НОВОРАЖДАНЕТО НА ДУШАТА
(на 15-ти май 2014 от 18:30 ч.)
Как да влезем в истинския живот? Природната душа. Първоначалната душа. Тялото. Възможността за освобождение. Петорният път. Фундаменталният избор.

6. ДОБРИЯТ КРАЙ
(на 22-ти май 2014 от 18:30 ч.)
Чистотата на сърцето. Бог е живот и любов. Херметическият път – истинското служене на Бога. Пътят, който води до добрия край. Добрият край е едно НОВО начало.

гр.Бургас, к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2 (от дясната страна на II РУ на МВР)
Вход свободен

Адрес на събитието

к-с „Славейков”, ул. „Стефан Стамболов” No. 92, ет.2,

център Лекториум Розикруцианум - Бургас

Подробно за центъра

Галерия