Учение и цел Универсалното учение и целта на Духовната школа

Два природни порядъка
Учението на Лекториум Розикруцианум се основава на концепцията за съществуването на два природни порядъка. Първият порядък е известният ни земен порядък, включващ в себе си както света на мъртвите, така и света на живите. Всичко в този природен порядък минава през безкрайния цикъл на раждане, живот и умиране.
Наред с него съществува и първоначалният Божествен порядък.
Първият природен порядък е земният свят на преходност, на раждане, разцвет и упадък, наречен "диалектика";
вторият е светът на непреходност, или "статика", назоваван в Библията "небесно царство".
   
Атом на духовната искра
В сърцето на човека се е запазил в латентно състояние един последен остатък от този Божествен свят, наричан в Школата "Атом на духовната искра". В много търсещи хора този духовен принцип предизвиква неясно чувство на копнеж, един вид носталгия по отдавна загубеното първоначално безсмъртно състояние – състоянието на единство с Бащата, с Бога. 

Събуждане на вътрешния Христос
Една от целите на Лекториум Розикруцианум е да посочи на хората истинския източник на този копнеж и да им обясни необходимостта от завръщане в Божествения природен порядък чрез процеса на Новораждане от Духа (Йоан 3:8), за който Иисус говори на Никодим. Този процес на новораждане, или Трансфигурация, става възможен в резултат на нашето "ежедневно умиране", както го нарича апостол Павел (І Кор. 15:31). Това, което умира, е старата природа, его-съзнанието, а това, което трябва да се събуди, е Божествената природа, вътрешният Христос. Лекториум Розикруцианум не само учи на този процес, но също така помага и подкрепя учениците си в усилията им да реализират процеса на трансфигурация в живота си.
   
Трансфигуристката идея
Трансфигурацията (преображение) е идея, която се съдържа в ученията на всички велики религии. В Библията, например, идеите за Двата природни порядъка, за Божествения принцип в сърцето на човека и за Пътя на трансфигурацията могат да бъдат проследени в следните цитати: "Моето Царство не е от този свят" (Йоан 18:36), "Царството Божие е вътре във вас" (Лука 17:21) и "Той трябва да расте, а аз да се смалявам" (Йоан 3:30).
   
Човекът като микрокосмос
Друга основна идея в учението на розенкройцерите е възприемането на човека като микрокосмос. Човекът представлява една малка вселена - система от видими и невидими тела със свое магнитно поле, обвито от т.нар. "микрокосмично небе" или "липика". Тази идея е в съответствие с аксиомата на херметизма: "Както горе, така и долу."  

Пет основни етапа по пътя на трансфигурацията
Пътят на трансфигурацията включва пет основни етапа:
1. Вникване в истинската същност на земната природа и изпитване на вътрешен зов за завръщане към Божествения ред.
2. Искрен стремеж към спасение.
3. Подчиняване на аз-центрираната личност на вътрешната Божествена искра, за да се осъществи процесът на спасение.
4. Нова жизнена позиция, приета и осъществявана спонтанно, водена от Божествената искра. Основните качества на това жизнено поведение са описани в Планинската проповед.
5. Осъществяване: пробуждане (или възкръсване) в Първоначалното жизнено поле.


Още по темата можете да видите в Други статии, както и в мултимедията тук: Две жизнени полета Човекът като микрокосмос

също и албумът Трансфигурция в страницата ни във Фейсбук.

Галерия

Свързани статии

Преображението

Преображението

В християнската традиция Преображението на Исус на планината се описва като еднократно събитие (Марко 9:2). Розенкройцерите обаче разбират под Преображение един по-продължителен троен процес на развитие, който води ...
Христос и Новата атмосферна сила

Христос и Новата атмосферна сила

Универсалното учение винаги е представяло Христос като първообраз на съвършеното, духовно човешко същество, кой­то чрез смирение премахва разделението между двата свята в себе си. Той създава атмосферен пласт, поле на нови, чисти духовни жизнени сили, „информационна матрица", която като светлина...