Силата на Змийския огън

В статията за Дървото на Живота, свързаната с гръбначния стълб сила на Змийския огън беше посочена като важен елемент в процеса на духовното развитие. Сега ще посочим някои органични взаимовръзки в този процес...

Духовните процеси винаги имат свое физическо съответствие. Така е и при процеса на трансформация по дух, душа и тяло – голямата цел на розенкройцерите, която те наричат  Трансфигурация. (Повече подробности за това ще намерите в третата от тази поредица статии "Преображението "). В този процес – освен на сърцето – важна задача  се пада на главния канал на централната нервна система и на двата по-тънки канала на симпатиковия нерв, преминаващи по външната страна на гръбначния стълб.
Централният нерв започва в средния мозък и завършва в плексус сакралис в долната част на гръбначния стълб.

Главният и гръбначният мозък като единство
Главният и гръбначният мозък, органично и функционално, образуват едно единство, с два полюса съответно в мозъка и в плексус сакралис. Медицината използа за това и двете понятия:  "кранио-сакрален" и "церебро-спинален". Централната нервна система работи в тясна връзка с жлезите с вътрешна секреция и чрез тях е свързана с кръвообращението.

Системата от чакри
Това както тясно, така и сложно взаимодействие на всички тези жизненоважни органи и кръвообращението се управлява преди всичко от една финоматериална енергийна система: системата от чакри. Чакрите са центрове на сила с форма на колела, един вид енергийни вихри. Седемте основни чакри контролират основните жлези с вътрешна секреция и са свързани една с друга по протежение на гръбначния стълб чрез изключително тънки нишки, наречени „нади”.

В зависимост от това колко  жизнен е един човек, чакрите се въртят повече или по-малко бързо. Чрез тяхното непрекъснато въртящо се движение, те абсорбират от околната среда светлинни сили, които съответстват на тяхното ниво на вибрация и ги предават по-нататък на телесните органи. Погълнатата светлинна енергия се нарича също така Прана или Жизнена сила. В квантовата физика тези частици, заредени със светлинна сила, се  наричат фотони.

Състояние на напрежение
Между двата полюса в мозъка и плексус сакралис съществува определено електромагнитно напрежение.  Системата от чакри се грижи това жизненоважно напрежение постоянно да се поддържа в подходящо съотношение. В този процес всяка чакра има своя задача. Гърлената чакра, например, има един вид функция на клапан: тя координира органите на речта, чрез които при  необходимост  „изпуска пара", когато напрежението стане твърде високо.

Системата на змийския огън
В древното индийско Учение на мъдростта за кундалини,  трите гореспоменати нервни канала, централният и двата симпатикови, са обозначават като сушумна, ида и пингала. Всички те представляват "системата на змийския огън". Змията тук играе роля, доколкото ида и пингала се кръстосват около сушумна седем пъти като увиващи се змии. Санскритската дума "кундалини" означава също така "навита като змия". Това е силата, която се  движи по един „виещ се нагоре път".

Събуждане силата на  кундалини
Съгласно учението за кундалини, чрез продължителна практика може да се постигне събуждане на дремещата в долния край на гръбначния стълб сила на кундалини. Тя се насочва, съскайки експлозивно, нагоре по гръбначния стълб и предизвиква в мозъка – но не винаги! – един вид висше съзнание и впечатление за просветление.

Едно подробно описание на този животозастрашаващ процес е направено от индийския държавен служител Гопи Кришна, на когото това се случило неумишлено, по време на ежедневната му йога-практика. Той също така е описал в детайли извънредно мъчителното отработване на последиците от това събитие в продължение на много  години.

”Кундалини на сърцето"
В пълна противоположност на гореказаното, Ян ван Райкенборг разработва в Учението за Трансфигурацията едно Християнско съответствие на този процес. Тук става дума за един път на освобождение на ума, душата и тялото, към който се стремят розенкройцерите. Ян ван Райкенборг описва как този процес може да протече стъпка по стъпка и без форсиране. За разлика от индийското учение, тук основен момент и движеща сила в този процес е Силата на Христос в сърцето.

Чрез  копнежа на човека към освобождение нещо се променя в човешкото сърце, което е седалище на един латентен духовен ядрен принцип – силата на Христос. Духовното ядро "се събужда" и освобождава една изключително фина сила.  Във философията на розенкройцерите тя се нарича "кундалини на сърцето". Освобождаването на тази сила прави възможен целия по-нататъшен процес на развитие. Това е един троен процес на Трансфигурация, който е описан в следващата статия  "Преображението".

Галерия

Свързани статии

Преображението

Преображението

В християнската традиция Преображението на Исус на планината се описва като еднократно събитие (Марко 9:2). Розенкройцерите обаче разбират под Преображение един по-продължителен троен процес на развитие, който води ...
Дървото на Живота

Дървото на Живота

В митовете, приказките и природните култове за сътворението на света често се говори за Дървото на Живота. То заема свое място и в юдео-християнската традиция, но неговата задача се тълкува по различен начин...