Влиянията на Мистерийните планети Ерата на Водолея. Универсалното учение и мистерийните планети - Уран, Нептун и Плутон

Ерата на Водолея  е подготвила за Земята и нейните обитатели напълно нови възможности. Влиянията на мистерийните  планети Уран, Нептун и Плутон вече си проправят път. Сега е важно как човекът ще реагира на тях.
Вселената влияе върху живота на Земята. Електромагнитни полета изпълват Универса; звездите  и планетите изпращат своите излъчвания. Нищо и никой не може да ги избегне, човекът също трябва да реагира на тях. Защото човешкото тяло се състои принципно от същите строителни елементи както Земята, планетите и звездите. От това възниква тясна връзка между човека и небесните тела. Чрез движенията на звездите се променят влиянията и космичното  излъчване въздейства пряко или косвено върху всички хора чрез дишането и храненето.

Настоящите нови условия на излъчване, създадени от приближаващата ера на Водолея, предизвикват на Земята едно общо повишаване на вибрациите. То вече се забелязва в настъпващите промени в  много процеси, в околната среда и природата, но  преди всичко в поведението на хората. При това особена роля играят енергиите, които се освобождават от Уран, Нептун и Плутон.

В Универсалното учение на Мъдростта всички планети въплътяват божествените принципи, сили и закони. Тук на така наречените мистерийни планетите Уран, Нептун и Плутон се пада специално значение. Те са разположени отвъд "Вратата на Сатурн", следователно отвъд границите на познатите ни още от древността планети в нашата Слънчева система. Мистерийните планети са открити последователно една след друга едва през 18-ти, 19-ти и 20-ти век и така придобиват  значение за човечеството. От езотерична гледна точка те се разглеждат като преносители на енергии, идващи от области извън нашата слънчева система, чиято задача е да моделират основата на живота върху Земята в бъдеще.

Човекът  трябва да осъществи Божественото Себе

Излъчващите се от Уран, Нептун и Плутон влияния имат за цел да подготвят човека за едно ново съзнание. Но те не работят по външната форма на човека, защото по нея вече няма нищо, което да се доизгражда. Те влияят върху неговата най-вътрешна същност и го тласкат към голям конфликт в живота, който е по-голям от когато и да е било преди това. Те го притискат да направи фундаментална промяна. Човекът има две възможности: Той може да реагира на тях негативно и тогава се свързва още по-здраво със Земята. Но той може да реагира положително на новите излъчвания и тогава има възможност да се откаже от своята егоцентричност и да съдейства за  едно вътрешно преобразуване, за извършването на Трансфигурацията. Това е тайнственото новораждане на Новия, Божествен човек.
Началната точка за това е заключена в човешкото сърце, в една последна искра, която е останала от Божествената природа. Розенкройцерите наричат този искра Розата на сърцето. Който се обръща към нея от вътрешна необходимост, защото не се чувства в този свят като у дома си, на него Уран, Нептун и Плутон ще предложат огромни възможности. Защото те ще му помогнат да премине границата и да осъществи вътрешната трансформация.

Уран - пречистващият огън

Уран има силно въздействие върху сърцето на човека. Чрез огнените сили на тази мистерийна планета то се пречиства и облагородява. В едно такова сърце се разгаря огънят на Божествената любов, която без страсти и емоции може да бъде светлина за онези, които търсят истината. Чрез сърцето лъчите на Уран навлизат в кръвта и въздействат върху хипофизата в мозъка - една от най-важните хормонални жлези.Там Уран може да освободи творческата сила на човека от по-нисшите инстинкти, така че хипофизата - ключът към душата - да се настрои към по-висшия живот.
Силите на Уран се проявяват освен това като интуиция, като способност на обновената душа да възприеме Божия план за човечеството. Така човекът бива снабден с напълно нови възможности и способности. Всеки, който разбира това и подпомага това развитие, влиза в един живот, който е в хармония със законите на тези излъчвания. Но ако човек не иска или не може да реагира така на тези излъчвания, и ако тези обновителни сили се сблъскат със съпротивата му, тогава той попада, поради отбранителното си поведение, в един сериозен, но създаден лично от него конфликт.

Нептун - озаряващият мисленето

Нептун е обновителят на главата. Неговото излъчване влияе върху епифизата или пинеалната жлеза. Тя се намира точно в средата на мозъка, над хипофизата и регулира също и обмяната на веществата и биоритмите. Преди всичко обаче епифизата е органът, в който силата на Светият Дух може непосредствено да докосне човека.  Нептун, чийто символ е водата, действа детоксикиращо. Неговият обновяващ поток от сила  пречиства и прояснява мисленето, така че Божият план да може да бъде разбран. По-висшият аспект на Нептун дава възможност на човека да премести  акцента на живота си в една по-висша област. Нептун разтоварва напреженията, носи спокойствие и интелигентно приемане на реалността и освобождава съзнанието от капсулиращите го вътрешни и външни догми.

Нептун води до възкресението на Новия човек, но неговите сили могат да въздействат положително, едва когато преди това Уран е положил един добър фундамент. При много хора основният фокус на живота е насочен към собствения Аз, поради което обновителният духовен импулс не може все още да бъде възприет и може дори да бъде отхвърлен. По този начин  тези хора се насочват към една криза. Мисленето изисква енергия, а енергията е творческа сила. Всеки, който използва тази сила само за себе си, той злоупотребява с нея.

Плутон - силата на осъществяването

Плутон дава форма на новите развития. Неговата по-висока октава поляризира фините аспекти на кръвта, на нервната система и на хормоните, както и на течностите в системата на гръбначния мозък. Сакралният сплит /плексус сакралис/, който е разположен в таза,  получава чрез него разрушаваща и обновителна сила, която може да прекъсне кармичните връзки и да възстанови първоначалната творческа способност.  Излъчващото поле на Плутон следователно предоставя на човека силата, което е необходима да преодолее всички пречки по Пътя: Плутон е динамична сила на осъществяването.

Преминаване отвъд границата

Хората са атакувани от излъчванията на Уран, Нептун и Плутон и са доведени до самата граница. Който  обаче не притежава „паспорта” – горящият дълбоко в съществото  му огнен печат на  копнежа към вътрешно освобождение от света на преходността – за него мощните енергии на мистерийните планети ще имат разрушително влияние. Но който се остави да бъде воден и е готов да съдейства, за да премине границата и да се отправи към една  нова вътрешна действителност, за  него енергиите на Уран, Нептун и Плутон ще бъдат изцелителни сили, носещи освобождение. Такъв един човек ги изживява като божествена помощ.

 

Галерия

Свързани статии

Христос и Новата атмосферна сила

Христос и Новата атмосферна сила

Универсалното учение винаги е представяло Христос като първообраз на съвършеното, духовно човешко същество, кой­то чрез смирение премахва разделението между двата свята в себе си. Той създава атмосферен пласт, поле на нови, чисти духовни жизнени сили, „информационна матрица", която като светлина...