ДУХОВНАТА РАБОТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ И ТАЙНАТА ИМ ПОМОЩ Пета лекция от цикъла: Универсалното учение. Пътят на розенкройцерите.

1.Седморната вселена и човека
Съществуват закономерности, които в еднаква степен влияят на космоса, микрокосмоса и макрокосмоса / напр. закона на полярността и време-пространството/.Точно така и трите: микро,- макро- и космос имат еднаква структура и строеж.
 Нашата вселена  е седморна, има седем измерения или космически области.Първоначалния човек ,като съвършено Божие творение е обитавал един седморен микрокосмос. Днес съвременният човек се изявява микрокосмически само в седмата космическа област  т.е. проявява се само частично.Той живее в най-грубата част на космоса. Тук микрокосмосът преживява безкрайна редица от инкарнации между видимия свят и огледалната сфера. Но не е трябвало да се случи така. Това не е нашето истинско предназначение, затова и в този свят човек никога не е истински доволен. 
 Има път назад за микрокосмоса към полето на Безсмъртието. Той е възможен чрез пълното преобразуване на смъртната личност – процеса на трансфигурация.


2.Силата, която разкъсва паяжината
Кармата, която като финна паяжина е опасала микрокосмоса, не трябва да се разплита нишка по нишка. Но с това нито една земна личност не може да се справи. Има една единствена сила, която като меч може да разсече мрежите на кармата. С този меч се е работило и винаги ще се работи в името на човечеството и съобразно с неговото актуално състояние.
Що за меч е това и кой работи за Него?


3. Универсалното братство
В първоначалното жизнено поле, в шестата космическа област, съществува една духовна йерархия, Универсалната Братска Верига на Светлината. От самото начало на падението, тя работи за падналото човечество. Гросмайсторът на Универсалното Светлинно Братство е космическия Христос. Служителите на братството – големите учители на човечеството, както и множество други същности, от време на време идват при хората, като доброволно се инкарнират в материалното жизнено поле и работят като хора от плът и кръв.
Те основават духовни школи, в които на търсещите и стремящите се хора бива предавано Универсалното Учение. За тези служители потапянето в материята винаги е голяма жертва. За един освободен микрокосмос, да се свързва със смъртната материя винаги е голяма болка. Най-голямото страдание е когато, човекът за когото са дошли или са се жертвали, не разбира това послание.


4. Посвещение
В работата на Универсалното Светлинно Братство има различни акценти. Има школи за личността, за душата, духовни школи, в които различни хора се срещат и работят по различен начин. Най-често става въпрос за това, хората да бъдат водени от едно състояние на съзнанието, към друго по-висше състояние. Преходът от едно състояние на съзнание към друго, по-високо ниво на съзнание в тези школи се нарича посвещение.
В духовните школи на древността например, е ставало въпрос да се достигне до индивидуалното съзнание на личността. Постигането му е било етап от посвещението, тъй като това съзнание било необходимо по пътя на Освобождението. Днес това състояние е достигнато от всички и няма нужна от подобно посвещение. Както винаги се случва в диалектичния свят, то дори е изпаднало в дегенеративно развитие. През този етап се е развил прекалено голям индивидуализъм и силно привързване към време-пространствените ограничения, които  вече не подпомагат, а ограничават по- нататъшното развитие.
Какво следва след индивидуализма?

5. Да се отвори пространството за нова сила.
Следващият етап към целта е личността осъзнато да служи за развитие на душата, защото душевното съзнание е следващото по-високо стъпало. То е обединяващо и води до осъзнаване на нивото на групата. На това ниво душата осъзнава свързаността и единството с всички творения. Всички защити и ограничения на индивидуалната личност биват преодолени. Тогава човекът преживява своите привързаности като пречки по Пътя. Той усеща копнежа по Единството, който нараства в душата му, и е готов да подчини личното на събудения, безсмъртен, душевен принцип.


6. Силовото поле на Духовната школа – алхимична пещ.
Решаващият начален момент за това развитие е да влезем във връзка със силата и да останем, за да се осъществи процеса на промяната.
        Със силата на личността това е абсолютно невъзможно. Силата с която вървим по пътя на духовното обновяване е силата на космическия Христос. Когато група хора сериозно се насочат към духовната душа и желанието в тях гори достатъчно силно, тогава Служителите на Светлината помагат да бъдат привлечени от този огън и се установява връзка. Възниква мощно силово поле, което действа като алхимична реторта, в която неблагородните метали се превръщат в злато. Това е светлинен тунел или силов канал към другото измерение. През него се излъчва концентрираната Христова сила.
 
7. Тайната помощ на Розенкройцерите.
Тази сила е единствената начална точка, неразрушима основа на вярата в светлината на Духа. Вярата не е предположение или спекулация, защото се основава на събудените вътрешни опитности. Космическата Христова Сила дава на Другия, на новия човек, непреходната храна, която не може да бъде заменена с нищо от преходния време-пространствен свят.
Дълбокото познание, което израства от вътрешната връзка със Светлината, бе наречено от древните Гносис. Затова истинската Духовна Школа е гностична – независимо кога и къде действа. Такава духовна школа винаги улеснява директното познание за Духовната Светлина, която осветява съзнанието и води до фундаментална промяна.
Огнената сила на космическия Христос е „тайната помощ на Розенкройцерите”, както е наречена в книгата „Фама Фратернитатис – зовът на Розенкройцерското Братство”. Тя е едно от трите произведения на класическите розенкройцери, публикувани в началото на 17-ти век. В тях става дума за ордена на Розенкройц, за Християн Розенкройц роден през 1378 година. Той е прототип на човека, който върви по пътя на освобождението и е пример за всички, които го следват. Той е посветен служител на Универсалното Светлинно Братство.

Бихме могли да говорим по още много въпроси – например: Как конкретно личността се поставя под ръководството на душата? Какво означава да водиш живот без лични привързаности?
Тези въпроси докосват практиката на ученичеството в нашата школа и с радост бихме ви отговорили при един по-свободен разговор.