Алхимичната сватба на Християн Розенкройц - I част

Алхимичната сватба на Християн Розенкройц - I част

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2003 г.
Цена: 20.00 лв.

ISBN  9067322814
първо издание
302 страници

Том трети от Тайните на Розенкройцерското братство -
Езотеричен анализ на Духовния Завет на Розенкройцерския орден -
трите розенкройцерски манифеста, написани от Йохан Валентин Андре,
живял и работил в гр.Калв, в Шварцвалд, Германия около 1600 година:
Fama Fraternitatis R.C. 
Confessio Fraternitatis R.C
Chimische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459

Езотеричен анализ на Chimische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459 - I част.
Публикувана за първи път през 1616 година, тази странна история за седемдневното пътуване на Християн Розенкройц към сватбата на Царя и Царицата, представлява в истинския смисъл на думата една алегория на Херметизма и както казва Ян ван Рйкенборг, тя е един пътеводител за тези хора, които активно са ангажирани в процеса  на вътрешна трансформация. Разкривайки ни тази история, ние започваме да виждаме начините, чрез които можем да върнем към живот заспалата вътре в нас Душа и да я свържем с Духа. Тази „сватба” се придружава от алхимична трансформация на съзнанието, душата и тялото.
Райкенборг казва: „За този, който истински върви по Пътя, всички мистерии му се разкриват  в определен, подходящ момент. Подарената в тази книга помощ разкрива толкова много и конкретно за Единия път на спасение и освобождение, колкото изобщо е възможно и желателно, така че всеки, който се приближи до този Път с отворени светилища на сърцето и главата, ще може да види как проблясва между думите на текста очакващата го непреходна и сияйна светлина.
Нека Духът, който закриля и ръководи спасителния път на човечеството, да събуди мнозина за дейността на освобождаващия живот.”

Линк към втората част на книгата

 


За поръчки:
bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg