Египетският Прагносис - том 1

Египетският Прагносис - том 1

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2006 г.
Цена: 25.00 лв.

ISBN  90 6732 3292
първо издадние
253 страници

Езотеричен анализ на Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum.
Тези два древни египетски трактата, приписвани на Хермес Трисмегист, разкриват едно послание, което е било донесено на човечеството от самото начало на неговото съществуване: а именно, че фундаменталната пречка към осъзнаването на Гносиса е Аз-центрираното себе, и че такова състояние на отделеност може да бъде излекувано посредством възкресението на „Дух-Душата” или „Nous” в човешкото същество. Как това може да бъде постигнато, е подробно обяснено в тези четири тома с твърди корици.

Тъй като светът и човечеството отново са достигнали до повратна точка в края на един период от големи космични епохи, сега ние отново поставяме с особена радост и благодарност древното послание на Египетския Гносис на вниманието на обществеността.
Това послание, образуващо фундамента за всяка освободителна дейност в арийския период на човечеството, все едно кога, къде и под какво име е било възвестявано, се обръща към всички, които съзнават трагичността в развитието на човечеството и с дълбока тревога в сърцето си търсят един истински изход от съдбовния кръговрат на смъртта, който тласка непреодолимо човечеството към гибел в бездънния мрак на идващата космична нощ.
Тази книга се обръща със своята тема непосредствено към онези, които се опитват като ученици на Духовната школа да тръгнат по Гностичния път на истинското предопределение на човечеството. И всички хора, които сериозно търсят освобождаващата истина, са в състояние чрез нея да се приближат възможно най-близко до духа на гностичното ученичество и в това себеориентиране да разберат дали и те са призвани за този път.

из Предговора от автора

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg